สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ปรัชญาการทำงาน และการดำเนินชีวิต (3) หัวหน้างาน ผู้บริหาร กับภาวะผู้นำ

ปรัชญาการทำงาน และการดำเนินชีวิต (3) หัวหน้างาน ผู้บริหาร กับภาวะผู้นำ

ปรัชญาการทำงาน และการดำเนินชีวิต (3) หัวหน้างาน ผู้บริหาร กับภาวะผู้นำ

องค์กรจะมีการพัฒนาก้าวหน้าได้มากน้อยเพียงใด หัวหน้างาน ผู้บริหารเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างผลักดัน โดยการดึงเอาความสามารถของลูกน้อง ทำให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือกัน ผลักดันผลงานไปสู่เป้าหมายส่วนรวม หากหัวหน้างานขาดความเป็นธรรม ปัดความรับผิดชอบ ขาดการประสานสร้างกำลังใจ สร้างทีมงาน ย่อมนำพาองค์กรไปสู่ความถดถอย

ปรัชญาการทำงาน และการดำเนินชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้างาน ผู้บริหาร กับการเป็นผู้นำที่ดี มีดังนี้

 

 • เข็มเล่มหนึ่ง ไม่มีปลายแหลมสองด้าน      ทุกคนมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อย คนเราจึงไม่มีใครเก่งทุกอย่าง      เปรียบเสมือนเข็มที่มีปลายแหลม สำหรับเย็บ ปะ ชุน ได้เพียงด้านเดียว ฉะนั้น      คนเราควรรู้และทบทวนจุดเด่น และจุดด้อยของตนอยู่เสมอ
 • หนังฉายซ้ำไม่ตื่นเต้น ตลกมุขเก่าไม่มีคนฮา งานทุกงานควรต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น      และสอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนไปเสมอ
 • ผู้เป็นพนักงานขายที่ดี      ใช่ว่าจะเป็นซุปเปอร์ที่ดีได้เสมอไป ผู้มีความสามารถสูงในงานอย่างหนึ่ง      ใช่จะทำงานอีกอย่างหนึ่งได้ดีเสมอไป ดังนั้น ผู้จะเป็นหัวหน้าที่ดีได้ นอกจากจะต้องทำงานเก่งแล้ว      ต้องเข้าใจวิธีสอนและปกครองคนด้วย (ซุปเปอร์ หรือ ซุปเปอร์ไวเซอร์ = Supervisor / หัวหน้างานขาย)
 • เที่ยงธรรมและเยือกเย็น      ผู้บริหารที่ดีต้องปกครองคนด้วยความเที่ยงธรรม และ สุขุมเยือกเย็นเป็นสำคัญ
 • เป็นร่มเงาให้ประโยชน์สุข ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและอุดมด้วยดอกผลอันเอื้อประโยชน์แก่ผู้ปลูกทำนุบำรุง      และคนทั่วไปฉันใด องค์กรที่เจริญเติบโตมั่นคง ย่อมควรจะเอื้อประโยชน์และเกื้อกูลแก้บุคคลากรและสังคมฉันนั้น

 

 • แค่หยุดอยู่กับที่ ก็กลายเป็นผู้ล้าหลัง นักธุรกิจต้องเป็นคนไม่หยุดนิ่งเพียงวันนี้      แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย ทันโลก      พร้อมที่จะก้าวสู่วันพรุ่งนี้ได้เสมอ
 • ชมเกินจริงเป็นโทษ ดีเกินเหตุเสียน้ำใจ การชมเชย      อย่าให้เขาเกิดความหลงระเริง จนอาจลืมตัวกับความสำเร็จ ก่อให้เกิดความประมาท      ที่อาจนำไปสู่ความล้มเหลวในอนาคตได้ การติ ต้องทำด้วยจิตใจที่หวังดีและใช้คำพูดที่สร้างสรรค์
 • งานสำเร็จได้ดี เพราะทีมงานดี      การประสานพลังใจและพลังความคิดของทีมงานที่ดี นำมาซึ่งความสำเร็จของงาน
 • อยากขยายใหญ่ ใจต้องกว้าง      ในการถ่ายทอดความรู้ให้ลูกน้อง การขยายกิจการให้ใหญ่โต      ต้องอาศัยพลังความสามารถ ความรู้ และความคิดจากทุกคน ฉะนั้น หัวหน้างานต้องใจกว้าง      หมั่นสอนและฝึกฝนความชำนาญให้ลูกน้องเสมอ
 • คนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลก      คนเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งของโลก แต่คนจะมีคุณค่ายิ่ง      หากรู้จักประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

 

 • ศึกษาคนเพื่อมอบงาน ให้เหมาะกับความสามารถ หัวหน้างานที่ดีต้องเป็นคนช่างสังเกตและใกล้ชิดลูกน้อง      สามารถวิเคราะห์ได้ว่า งานใดเหมาะกับความสามารถของลูกน้องคนใด เพื่อมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของเขา
 • หมั่นเล่าสร้างความจำ หมั่นซักถามสร้างความรู้      เมื่อได้เรียนรู้สิ่งใดแล้ว หมั่นถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ด้วย จะช่วยให้เราจำได้ดีขึ้น      และเมื่อไม่รู้สิ่งใดก็อย่าอายที่จะถาม เพราะจะช่วยให้เรารู้มากขึ้น ในขณะที่โอ้อวดว่ารู้หมดแล้ว      แท้จริงคือคนที่ไม่รู้อะไรเลย
 • ผู้มีความคิดวิจารณญาณ จะก้าวทีละขั้นอย่างมั่นคง      การขยายแนวธุรกิจอย่างมั่นคง ต้องอาศัยการพิจารณา อย่างรอบคอบถึงหลักการและกระบวนการ      ปรับปรุงระบบการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 • อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จนขาดมนุษยธรรม คนที่ทำธุรกิจแบบไร้คุณธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนย่อมจะหาความสุขใจและความเจริญในชีวิตได้ยาก
 • สร้างคนต้องใช้เวลา การสร้างคนเหมือนปลูกต้นไม้ใหญ่      ต้องอดทนใช้เวลานาน ไม่เหมือนการปลูกถั่วงอก ซึ่งวันเดียวก็เห็นผล

 

 

 • เมื่อจะแหงนมองฟ้า      ก็อย่าลืมว่าเท้าตัวเองสัมผัสดินอยู่ คนเราต้องเตือนตนเองไม่ให้ลืมตัว      อย่าทะนงว่าตนนั้นเลิศเลอไปกว่าคนอื่น จงคิดเสมอว่าในโลกนี้มีคนที่ดีกว่าเราอีกมาก
 • จะให้ลูกน้องกล้าตัดสินใจ ผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบความเสี่ยง      เมื่อเห็นว่าลูกน้องสามารถทำงานได้ ต้องมอบให้เขาทำ ถ้าเขาทำผิดพลาด เราก็ต้องช่วยรับผิดชอบด้วย
 • ปลูกต้นไม้ใหญ่ อย่าเก็บผลไว้กินแต่เพียงผู้เดียว      การทำงาน เมื่อประสบความสำเร็จแล้ว      ควรแบ่งปันผลประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวมด้วย
 • ความรักเป็นความสุขเหนือทรัพย์สินเงินทอง      คนที่มีความรัก มีจิตใจดี และมองโลกในแง่ดี จะมีความสุขยิ่งกว่าสิ่งใดๆ
 • มองกระจกที่มีปรอท จะไม่เห็นอะไรอื่นนอกจากตัวเอง      คำว่า “ปรอท” ภาษาจีนใช้คำว่า “สุ่ยหยิน”      หมายถึง เงินเหลว คนจีนเปรียบคนที่เห็นแก่ตัวไม่เห็นใจผู้อื่น คิดถึงแต่ตนเอง      เหมือนคนที่มองแต่กระจกฉาบปรอท ซึ่งไม่มีวันที่จะเห็นสิ่งอื่น นอกจากตนเองเท่านั้น

 

 • ตักน้ำเต็มได้แค่ภาชนะบรรจุเท่านั้น      ในการดำเนินธุรกิจ ถ้ารู้จักเสียสละแบ่งปันผลประโยชน์ให้ผู้อื่นหรือสังคม รวมทั้งจ่ายภาษีให้รัฐได้พัฒนาประเทศอย่างเต็มที่      ธุรกิจก็จะเจริญรุ่งเรืองขยายกิจการใหญ่ขึ้นได้     อุปมาเหมือนภาชนะที่มีน้ำเต็มแล้ว ตักน้ำออกไปทำประโยชน์ที่อื่นบ้าง      ก็จะมีโอกาสจะตักน้ำเติมเข้ามาได้อีก และมากขึ้นเรื่อยๆ      จนในที่สุดก็มีโอกาสที่จะเพิ่มจำนวนภาชนะ หรือขยายขนาดภาชนะให้ใหญ่ขึ้นได้
 • สะสมลาภ ยศ ความดี เพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้า      ถ้าจะให้ชื่อเสียงดี มีเกียรติยศ มีภาพพจน์ดี      เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปในอนาคต ต้องกระทำความดีอย่างสม่ำเสมอ
 • เดินเร็ว ฝีเท้าย่อมไม่สวยและอาจหกล้มได้ จะก้าวให้มั่นคงและกิจการไม่ล้มเหลวต้องรอบคอบเสมอ
 • เกียรติที่สูง ไม่จำเป็นต้องให้ตัวเองอวดอ้าง ถ้าเราทำตัวเหมาะสมกับคนที่มีเกียรติแล้วไม่อวดอ้าง      คนอื่นก็จะมอบเกรียติให้เราเอง
 • การช่วยเหลือผู้อื่น และมองคนในแง่ดี      ทำให้เกิดสุขทางใจ การทำบุญ ทำทาน ช่วยเหลือผู้อื่น      มองหรือคิดถึงผู้อื่นในแง่ดี ทำให้จิตใจของตนดีและมีความสุขได้

 

 • ผู้ที่เป็นผู้นำได้ ต้องผ่านความลำบากมาก่อน คนที่เคยลำบากมาแล้วย่อมเป็นหัวหน้างานที่สามารถให้กำลังใจกับลูกน้องได้ดี
 • ความใกล้ชิด ย่อมนำมาซึ่งความเข้าใจ และผลของงานที่ดี      การทำงานใกล้ชิดกับลูกน้อง หัวหน้านอกจากมีโอกาสศึกษาผลของงานแล้ว ยังได้ศึกษานิสัยการทำงานของลูกน้องด้วย
 • ทำการค้าต้องเดินสายกลาง ยึดหลักมั่นคงไว้ก่อน      ทำการค้าอย่าลงทุนเกินตัว ต้องเก็บส่วนหนึ่งไว้ เป็นความมั่นคงของตนเอง      และครอบครัวด้วย
 • ตระกูลที่สะสมแต่กรรมดี ย่อมประสบแต่สิ่งสิริมงคล ชีวิตของคนเราต้องทำแต่สิ่งที่ดีงาม      จึงจะเจริญ
 • หัวหน้าที่ดีต้องรู้จักชื่นชมลูกน้อง หัวหน้างานที่ค้นหาจุดเด่นของลูกน้องแล้วชมเชย      จะเป็นกำลังใจให้ลูกน้องหมั่นทำความดีต่อไป แต่หัวหน้างานที่คอยแต่จะค้นหาจุดด้อยมาตำหนิ      จะทำให้ลูกน้องหมดกำลังใจ กล่าวได้ว่าเป็นคนที่มองไม่เห็นคุณค่าของลูกน้อง

 

 • ร่างกายต้องการอาหารกายฉันใด      จิตใจต้องการอาหารใจฉันนั้น ขณะที่ร่างกายของคนเราต้องการอาหารเพื่อเป็นพลังในการมีชีวิต      จิตใจของคนเราก็ต้องการความรู้และหลักคิดที่ดี เพื่อเป็นพลังในการเป็นคนดี มีจิตใจดีเช่นกัน
 • ปลูกต้นไม้ใหญ่ใช้เวลาร้อยปี สร้างคนใช้เวลาสิบปี การจะสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แข็งแกร่งมีคุณค่า      ต้องใช้ความอดทน ใช้เวลา โดยเฉพาะการสร้างคนหนึ่งคนให้เก่ง      ยิ่งต้องใช้ความอดทนและใช้เวลามาก ทั้งตัวผู้สร้างและผู้ถูกสร้าง      เพราะนั่นหมายถึง การสร้างให้คนคนนั้นเพียบพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ      และประสบการณ์
 • ทำคุณให้ผู้อื่นต้องลืม ผู้อื่นทำคุณให้ต้องจำ หากเราเคยทำประโยชน์หรือช่วยเหลือใครไว้      อย่าจดจำหรือคาดหวังการตอบแทน เพราะอาจไม่ได้ดังที่หวัง หรือ      เผลอไปทวงบุญคุณให้เขาเสียความรู้สึก แต่ถ้ามีใครช่วยเหลือเราต้องจดจำให้แม่น      เพื่อหาโอกาสตอบแทนบุญคุณ
 • คนที่ชอบโยนความผิดให้ผู้อื่น      เป็นคนที่ยากจะพัฒนาให้ดีได้ คนบางคนไม่ยอมรับความผิดของตน ชอบหาแพะรับบาป หมกมุ่นกับการหาวิธีโยนความผิดให้ผู้อื่น      แทนที่จะใช้เวลาในการพัฒนางานของตน คนประเภทนี้ ยากที่จะพัฒนาได้
 • อยากเจริญก้าวหน้า ต้องทำตัวเหมือนคนกำลังขึ้นเขา      คนเดินขึ้นภูเขา จะต้องโน้มตัวไปข้างหน้าเสมอ เปรียบเสมือนคนอ่อนน้อมถ่อมตน      ซึ่งจะมีแต่คนรัก แต่คนเดินลงจากภูเขาจะเอนตัวไปข้างหลัง      เปรียบเสมือนคนเย่อหยิ่งจองหอง ซึ่งไม่มีใครชอบ ดังนั้น ถ้าต้องการให้มีคนรัก      และช่วยสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า ควรประพฤติตนเสมือนคนกำลังเดินขึ้นเขา

 

 • ผลักน้ำออกไป น้ำไหลเข้ามา วักน้ำเข้ามา น้ำไหลออกไป      คนที่เป็นผู้ให้ มักได้รับสิ่งตอบแทนเสมอ      อย่างน้อยก็ต้องได้ความรักและความชื่นชมจากผู้อื่น เปรียบเสมือนผลักน้ำออกไปจากตัว      น้ำก็ยิ่งจะไหลเข้ามา แต่คนที่มีแต่ความโลภอยากได้จากผู้อื่น      กลับต้องเป็นผู้สูญเสีย ไม่ได้รับแม้แต่ความรักและความศรัทธา      เปรียบเสมือนคนที่พยายามวักน้ำเข้าหาตัว น้ำก็จะยิ่งไหลออกไป
 • มีคู่แข่งได้ แต่ต้องไม่มีคู่แค้น      การทำธุรกิจก็เหมือนการเล่นกีฬา ต้องมีคู่แข่ง มีผู้แพ้ผู้ชนะ      แต่ต้องไม่มีคู่แค้น เพราะการมีคู่แค้นทำให้ธุรกิจนั้นมัวหมอง ไม่สดใส      ไม่มีอนาคต
 • เกิดเป็นคน เงยหน้าต้องไม่อายฟ้า      ก้มหน้าต้องไม่อายดิน คนเราเกิดมาอย่ามุ่งแต่จะหาประโยชน์ใส่ตนจนกลายเป็นคนเอาเปรียบสังคม      หรือ เบียดเบียนธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 • คบคนดี ไม่สร้างศัตรู การคบคนดีก็เหมือนการคบบัณฑิต      บัณฑิตพาไปหาผล การยอมกันสักนิดเพื่อไม่ต้องเป็นศัตรูกันจะดี      เพราะการมีศัตรูเป็นหนทางสู่ความหายนะ
 • ความคิดสร้างสรรค์ คือพื้นฐานสำคัญของผู้ประกอบการค้า      ในการทำธุรกิจ ต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ      เพราะการผูกติดกับความคิดเก่าๆ ในขณะที่เวลาเปลี่ยนไปนั้น      เป็นการปิดกั้นความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ

 

 • อย่าหลงเชื่อคำกล่าวของผู้อื่น      โดยขาดสติและความรอบคอบ ก่อนที่จะเชื่อหรือคล้อยตามคำพูดใดๆ ของผู้อื่น ต้องใช้สติไตร่ตรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบเสียก่อน
 • การล่าช้ามิได้หมายความว่าเป็นผู้ล้าหลัง อย่ารีบร้อนเพราะกลัวว่าจะล้าหลังคู่แข่ง      ควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ จะได้ไม่ผิดพลาด
 • กินข้าวอย่างมังกร ทำงานอย่างเสือ      คนจีนมองมังกรเป็นสัตว์ที่สง่างาม ฉะนั้นถ้าจะทำอะไรรวดเร็วก็ต้องเร็วแบบสง่างาม      ส่วนเสือนั้นคนจีนมองว่าปราดเปรียวในการล่าเหยื่อ และไม่กินลูกตัวเอง หมายถึงให้ทำงานอย่างคล่องตัว      ทำงานเป็นทีม และไม่รังแกพวกเดียวกัน

 

ปรัชญาการทำงาน และการดำเนินชีวิต (1) บัณฑิตใหม่กับการพัฒนาตนเอง

http://www.oknation.net/blog/Smartlearning/2013/02/10/entry-1

ปรัชญาการทำงาน และการดำเนินชีวิต (2) คนทำงานกับปัญหามนุษยสัมพันธ์

http://www.oknation.net/blog/smartlearning/2013/02/11/entry-1

รวมบทความ : หัวหน้างานที่ลูกน้องยอมรับ

http://www.oknation.net/blog/Smartlearning/2012/03/05/entry-1

view