สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ค่านิยมหลักขององค์กร

บริษัทราชาฯ ได้ตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการลูกค้าด้วยความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุดด้วยทีมงานคุณภาพ

จึงได้สร้างค่านิยมหลักขององค์กรไว้ว่า "บริการปลอดภัย ใส่ใจลูกค้า พึ่งพาทีมงาน"

view